Det kan du bruge en erstatningsadvokat til

Det er heldigvis yderst sjældent, at du har brug for en erstatningsadvokat. Dog kan der desværre opstå situationer, hvor det er nødvendigt at få fat i en advokat, der kan hjælpe dig og give dig de bedste betingelser for at få en erstatning. Men hvad kan du bruge en erstatningsadvokat til? Det er værd at vide i tilfælde af, at du får brug for at henvende dig til en. 

Flere muligheder for erstatning

Der kan være forskellige grunde til, at du har behov for at få en erstatning. De fleste erstatningsadvokater kan være behjælpelige med flere basale erstatningsområder, som er:

  • Fritidsskade
  • Arbejdsskade
  • Patientskade
  • Voldsofferskade

Hvad er en fritidsskade?

En fritidsskade er en skade, du har pådraget dig i fritiden. Det kan eksempelvis være en skade i forbindelse med, at du dyrkede sport eller en skade, der opstod ved et færdselsuheld. Der er altså mulighed for at få erstatning i forbindelse med en skade, som er opstået i din fritid.

Hvad er en arbejdsskade?

Det er også muligt at få en skadeserstatning i forbindelse med en skade, der er sket på dit arbejde. Det kaldes for en arbejdsskade. Er du faldet ned fra en stige eller lignende, bør du søge hjælp hos en erstatningsadvokat, så du kan få en erstatning.

Hvad er en patientskade?

Er du eksempelvis blevet fejlbehandlet, eller opstod der et apparatursvigt, er der tale om en patientskade. Lad en advokat tolke de komplekse regler på området.

Hvad er en voldsofferskade?

Har du været udsat for en forbrydelse eller vold, så hører det under voldsofferskade.